Strona główna
Firma
Tutaj jesteś
Firma

Do czego służy analiza strategiczna firmy

Data publikacji 3 grudnia 2020


Analiza strategiczna to kluczowe z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa opracowanie obejmujące ocenę aktualnie realizowanej strategii oraz wytyczenie kierunków rozwoju na przyszłość w kontekście obserwowanych uwarunkowań panujących w otoczeniu firmy oraz jej dotychczasowych osiągnięć. Analiza strategiczna firmy ma z reguły charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie aspekty ekonomiczne, finansowe, socjologiczne, marketingowe, statystyczne i wiele innych.

Cele analizy strategicznej

Analiza strategiczna firmy ma przede wszystkim na celu ustalenie, w jaki sposób dane przedsiębiorstwo może w przyszłości zbudować przewagę konkurencyjną na rynku w oparciu o posiadane zasoby oraz osiągnąć wzrost wartości firmy poprzez zwiększenie sprzedaży i poprawę rentowności. Innymi słowy, badana jest adekwatność zasobów firmy do celów, jakie stawiają przed nią jej właściciele przy uwzględnieniu wszystkich istotnych uwarunkowań zewnętrznych.

Metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa

Z biegiem lat wypracowano cały szereg różnego rodzaju metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Są to techniki zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Każda z metod pozwala spojrzeć na dany biznes i jego perspektywy rozwoju pod innym kątem.

Jednym z kluczowych aspektów analizy strategicznej jest określenie wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które będą miały wpływ na organizację w przyszłości. Najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym narzędziem do tego służącym jest analiza SWOT, polegająca na uporządkowaniu wszystkich czynników istotnych z punktu widzenia danego biznesu w czterech głównych grupach: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Macierz SWOT jest z powodzeniem stosowana zarówno do diagnozy organizacji, jak i do definiowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Z kolei do analizy otoczenia konkurencyjnego firmy służy metoda pięciu sił Portera, która skupia się na pięciu podstawowych czynnikach: rywalizacja w sektorze działalności spółki, siła przetargowa dostawców, pozycja przetargowa nabywców, zagrożenia ze strony nowych konkurentów oraz zagrożenia wynikające z możliwości pojawienia się na rynku produktów czy usług substytucyjnych.

Jeśli dana organizacja prowadzi działalność na kilku różnych rynkach, warto przygotować macierz BCG, która pozwoli określić, który z segmentów działalności firmy powinien być rozwijany w przyszłości, a z którego należałoby w długim terminie zrezygnować.
Metody analizy strategicznej firmy należy dobierać z uwzględnieniem ich użyteczności w świetle konkretnych potrzeb i postawionych pytań, a także czasochłonności i kosztu ich sporządzenia.

Redakcja lemoniadomy.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?