lemoniadomy.pl

lemoniadomy.pl – dom, ogród, wnętrze i inne

Dom Remont

Zalety i wady prefabrykacji

Dzięki ogólnemu postępowi technologicznemu budownictwo nieustannie się rozwija. Jednym z objawów tego rozwoju jest ograniczenie pracy na budowie poprzez wykonywanie większej liczby czynności w zakładach prefabrykacji. Na wstępie warto jednoznacznie wyjaśnić, czym właściwie jest prefabrykacja – to wytwarzanie za pomocą sposobu przemysłowego wielkowymiarowych elementów poza miejscem budowy. Z kolei ten element nazywany jest prefabrykatem.

Zalety i wady prefabrykacji

Prefabrykat to gotowy element budowlany lub konstrukcyjny służący do zamontowania na placu budowy, a którego zastosowanie jednocześnie przewidziano w projekcie budowy. Jego parametry są zbliżone do pożądanych, dzięki czemu wymagają tylko niewielkiej obróbki. Można wyróżnić kilka rodzajów prefabrykatów, a kryterium podziału stanowi materiał, który wykorzystywano przy ich wyrobie. Przykładem prefabrykatów są ściany prefabrykowane używane w budownictwie mieszkaniowym, stropy czy pale prefabrykowane służące do wykonywania fundamentów budynków.
Prefabrykacja cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ale jak każda metoda nie jest doskonała.

Jakie są więc wady i zalety prefabrykacji?

Ogromną zaletą jest zwiększenie szybkości wykonywania budynków mieszkalnych, na które zapotrzebowanie nieustannie wzrasta. Wykorzystanie prefabrykatów skraca czas budowy. Bez problemu można zachować precyzję wyrobu, a dzięki temu stworzyć dowolną liczbę takich samych elementów budowlanych. Ponadto wytwarzanie elementów w fabryce daje większe możliwości ich modyfikacji niż w przypadku wytwarzania ich na placu budowy, ponieważ w fabrykach można zastosować nieco inne technologie – możliwe jest m. in. tworzenie elementów o dużych rozpiętościach. Część z prefabrykatów to elementy żelbetonowe, które charakteryzują wysoką wytrzymałością, dobrze znoszą obciążenia dynamiczne, mają wysoką odpornością korozyjną i ogniową. Ogromną zaletą jest większe uniezależnienie (lecz niecałkowite) realizacji projektu od warunków atmosferycznych.

Kontrola techniczna

Bardzo istotne jest również to, że elementy powstające w fabrykach poddawane są kontroli technicznej, więc przez długi czas będą spełniać swoją funkcję. Z tym z kolei wiąże się to, że budynek stworzony z prefabrykatów jest objęty gwarancją, więc nie trzeba zatrudniać inspektora nadzoru budowlanego, dzięki czemu można zaoszczędzić nieco pieniędzy. Obniżone są również koszty za zużycie materiału (ponieważ zużywa się go mniej), a także zapotrzebowania na pracę ludzką, ponieważ cała budowa trwa krócej niż w przypadku tradycyjnych technologii.
Niewątpliwie wadą prefabrykacji jest wysoki koszt transportu, który wynika z tego, że przewiezienie wielkogabarytowych, ciężkich elementów naprawdę nie jest prostym zadaniem. Mimo tego zastosowanie prefabrykatów ostatecznie i tak jest tańsze niż tradycyjna budowa. Przy zdecydowaniu się na prefabrykaty niezbędne jest skorzystanie z firmy montażowej, co teoretycznie generuje dodatkowe koszty, lecz w praktyce dodatkowo usprawnia roboty na placu budowy oraz – co nawet ważniejsze – podnosi bezpieczeństwo. Istotnym minusem, który również związany jest z gabarytami prefabrykatów, jest to, że wymagany jest dogodny dostęp do miejsca, gdzie odbywa się budowa.